Make your own free website on Tripod.com

Tesbih Namazı

     İkrime,İbn Abbas'tan rivayetle şöyle dedi:Peygamberimiz(s.a.v.)Abbas b.Abdulmuttalib'e buyurdu ki:Ey Abbas,ey amcam.Dikkat et sana veriyorum sana bağışlıyorum,sana hediye ediyorum.10 hasleti sana söylüyorum.Bir şey var sen o şeyi yaparsan Allah(c.c.)senin günahını bağışlar.Evvelki günahını da ahirinin,öncekinide,sonrakinide,hata ile yaptığını da kasten yaptığını da büyük günahını da küçüğünü de,gizlisini de,açıktan yaptığını da(10 şey)O şey senin 4 rekat namaz kılmandır.Her rekatta Fatiha ve bir süre okursun.İlk rekatta kıraatı bitirince ayakta iken 15 kez(Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber)dersin.Sonra rukuya gider ve orada da 10 kez söylersin.Rukudan başını kaldırınca yine 10 kez söylersin.Sonra secdeye gidersin ve secde halinde de 10 kez söylersin.(Birinci secdeden)doğrulunca 10 kez daha dersin.Sonra yeniden secde edip 10 kez daha dersin.Sonra(ikinci secdeden kalkarsın)ve 10 kez daha dersin(1).Böylece her rekatta 75 defa demiş olursun.Her 4 rekatta da böyle yaparsın.Güç yetirebilirsen her gün kılmaya kıl.Eğer gücün yetmazse her Cumada bir kıl.Yapamazsan ayda bir kıl.Onuda yapamazsan senede bir kıl.Senede bir de kılamazsan ömründe bir kez kıl.(2) (Ebu Davut,İbn Mace)

    İbn Abbas'ın rivayet ettiği bu hadis ferdi kılınmasının daha kuvvetli olması bakımından ve kılınış şekli diğer namazlara nispetle daha değişik olması hasebiyle şazz da olsa hasen hadis olması daha yakındır.İbni Teymiye tesbih namazını zayıf gördü.Zehebi ise tevagguf etti.(Ne zayıftır dedi nede sahihtir dedi)Müsnedil Firdevste Ebu Manzur Deylemi:"Tesbih namazı namazların en meşhuru ve isnaden en dahihidir."dedi.Beyhaki dedi ki:Abdullah b.Mübarek Tesbih namazı kılardı.Bu namazı kılmak salihlerin birbirinden öğrenmeleri ile elden ele geçmiştir.Bu da hadisi kuvvetlendirmektedir.Abdullah b.Mübarek'ten daha önce olan Abdülaziz b.Ebi Davud şöyle dedi:"Kim ki cenneti murad ederse tesbih namazı kılsın."Şafi mezhebinden de Ebu Hamid,Cüveyni,Gazali ve diğerleri tesbih namazının müstehaplığına teşvik etmişlerdir.

  (1)Bir başka rivayete göre ise her rekatın başında 15 kez okunur rükudan önce 10 kez okunur.Son secdeden sonra oturulduğu yerden okunmaz.

  (2)Görüldüğü gibi bu namaz çok faziletlidir ve bu namaz tesbih namazı diye isimlendirilir.Ey müslüman kardeşim o halde bu namazı kılmaya sen de çalış.Allah(c.c.)bizi ve sizi bu namazı kılmaya muvaffak eylesin.