Make your own free website on Tripod.com

Kuşluk (Duha) Namazının ve her ay 3 gün oruç tutmanın fazileti

     Ebu Hureyye (r.a.)'dan :Halilim (Dostum)Muhammed (a.s.)bana iki rekat Duha namazı kılmamı,her aydan 3 gün oruç tutmamı ve uyumadan önce vitir namazı kılmamı tavsiye etti."Hamse"

    Ebu Hazimenin lafzı ise şöyledir:Halilim Muhammed (a.s.)bana 3 şey vasiyyet etti ve onları da ben hiç terk etmedim."Vitir kılmadan uyumamak ve iki rekat Duha namazını terk etmemek ki o,Duha namazın evvabinlerin,(Allah c.c.'a rucu edenlerin namazıdır)ve her aydan 3 gün oruç tutmak."

    Abdullah b.Amr b.As(r.a.)'dan:Peygamberimiz (s.a.v.)şöyle buyurdu:"Her aydan 3 gün oruç tutmak bütün ömrünü oruçlu geçirmek gibidir."(Buhari,Müslim)

    Ebu Zerr(r.a.)Peygamberimiz(s.a.v.)şöyle dediğini rivayet etti:"İnsan sabahladığı zaman her eklem(mafsal)ı yerine bir sadaka gerekir.her La ilahe illallah demek sadakadır.Her tekbir sadakadır.Kötülüklerden nehyetmek sadakadır.Bunların yerine iki rekat Duha namazı kılmak sadakadır."(Müslim)

    Ebu Zerr(r.a.)'den:Resulullah(s.a.v.)şöyle buyurmuştur:"Her kim ki her aydan 3 gün oruç tutarsa böyle yapması,ömrünü oruçlu geçirmesidir.Allah (c.c.)bunu şöyle tasdik etmiştir Kur'an-ı Kerimde:"Her kim ki bir iyilik yaparsa bu iyiliğe karşılık 10 misli verilir."Her gün 10 demektir.(Ahmed b.Hanbel,Tirmizi ve diğerleri)

    Abdullah İbn ömer(r.a.)rivayet edildiğine göre bir adam;Peygamber Efendimize orucu sordu.Peygamberimiz şöyle buyurdu:Sen her ayın Bid günlerinde(ayın13,14,15)'inde oruç tut.(Taberani)

    Ceriyr(r.a.)'dan;Peygamberimiz(s.a.v.)şöyle buyurdu:"Her aydan 3 gün oruç tutmak ömrünü oruçla geçirmektir.Bid günleri (ayın daima görünüp sabaha kadar hiç kaybolmadığı)ayın (13,14,15)günleridir.(Nesai,Beyhaki)