Make your own free website on Tripod.com

Sadakanın fazileti

      Ka'b b. Ucre(r.a.)'dan Resulullah(s.a.v.)şöyle buyurdu:Ey Ka'b b.Ucre.Muhakkak ki haram bir lokmayla oluşan hiçbir kan ve hiçbir et cennete giremez.Cehennem onun için daha layıktır.Ey Ka'b b.Ucre.İnsanlar iki çeşit sabahlarlar.(Bazıları) cehennemden azad olmaya uğraşır ve azad olur.(Bazısı ise)helakı arar ve cehennemlik olur.Ey Ka'b b.Ucre namaz Allah'a yakınlıktır.Oruç kalkandır.Nasıl ki kırağı(çiğ)düz taşın üzerinden geçiyorsa aynı onun gibi sadaka sa hataları södürür.(Hataların mağfiretine sebep olur)(İbni Hibban)       Muaz b.Cebel(r.a.)'den:ben Resulullah(s.a.v.)ile bir seferde bulunuyordum.Birgün ondan uzak bir yerde sabahladım.Yürüyorduk.Resulullah(s.a.v.)'e sordum:Ya Resulullah bana öyle bir amel söyle ki beni cennete soksun cehenneminden uzaklaştırsın.Buyurku ki:Sen gerçekten büyük bir şey sordun.Ama Allah(c.c.)kime kolaylaştırırsa o ona kolay gelir.Allah'a ibadet et,O'na hiçbir şeyi ortak koşma.Namazını kıl zekatını ver.Ramazan orucunu tut ve Beytullah'ı haccet.Sonra tekrar Peygamber(s.a.v.)buyurdular:Ben size hayır kapılarını öğreteyim mi?Evet ya Resulullah dedim.Peygamber(s.a.v.)buyurdu ki:"Oruç kalkandır.Su nasıl ki ateşi söndürüyorsa sadaka da aynı öyle günahları siler."(Tirmizi,Hasen Sahih)

      Meymune bint.Sa'd(r.anha)'den.Dedi ki:Ya Resulullah sadaka hakkında bize bilgi ver.Peygamber(s.a.v.)şöyle buyurdu:"sadaka verirken her kim ki Allah(c.c.)'ın rızasını aramayı hesap ediyor o sadaka cehenneme perdedir.(engeldir)"(Taberani)