Make your own free website on Tripod.com

Allah (c.c.)'a secde etmenin fazileti

      Ma'dan b.Ebi Talha'dan:Peygamber (s.a.v.)Efendimizin azadlı kölesi olan Sevban ile karşılaştım.Dedim ki:Sen bana öyle bir amel yapmamı söyleki  onu yapınca Allah (c.c.beni o amel ile cennetine girdirsin.Yahut ta şöyle dedim.(Burası ravinin şüphesidir) Allah(c.c.)'a en çok hoş gelen ameli bana söyle,dedim.Sustu.Yine sordum.Yine cevap vermedi.Sonra üçüncü kez sordum.Dedi ki:Ben bu soruyu Resulullah (s.a.v.)'a sormuştum.O da buyurmuştu ki:Çok secde yap(namaz kıl)sen her secde etmende muhakkak ki Allah(c.c.) senin dereceni o secde sebebiyle artırır ve bir günahını o secde sebebiyle mağfiret eder.(Müslim,Tirmizi,Nesai,İbn Mace)

     Ubade b.Sabit'ten rivayet edildiğine göre o Resulullah(s.a.v.)Efendimizi şöyle derken işitmiştir."Hiçbir kul yoktur ki Allah'a bir secde etti.Muhakkak ki Allah o secdeden dolayı o kula bir sevap yazar.Bir günahını bağışlar.O secdeyle o kulun derecesi yükselir.Öyleyse siz de Allah'a secdeyi çoğaltınız."(İbn Mace sahih isnadla(

      Huzeyfe (r.a.)'dan:Resulullah (s.a.v.)şöyle buyurdu:Allah (c.c.) için kulunu secdede yüzünü toprağa sürter halde görmekten daha hoş gelen hiçbir hali yoktur.(Taberani,fil Evsat)