Make your own free website on Tripod.com

Üzüntü ve kederlilere yardım etmek

         İbni Ömer (r.a.)'dad Peygamber (s.a.v.)efendimiz şöyle buyurdu:Müslüman müslümanın kardeşidir.Ona zulmetmez ve ona yardımı terk etmez.Kim ki bir kardeşinin ihyiyacını giderirse Allah'ta onun ihtiyacını giderir.Her kim ki müslümanı bir keder ve üzüntüden kurtarırsa bundan dolayı Allah (c.c.)onu kıyamet gününün gam ve kederlerinin birinden kurtarır.Kim bir müslüman kardeşinin ayıbını gizler(de ifşa etmezse)Allah (c.c.) de kıyamet gününde onun ayıbını örter.(Buhari,Müslim)

         Ebu Hureyye(r.a.)'dan Peygamber(s.a.v.)Efendimiz şöyle buyurdu:Kim ki müslüman kardeşinin dünya üzüntülerinden birini giderirse Allah(c.c.)da kıyamet günü üzüntülerinden birini ondan giderir.Her kim ki zorda kalanın işini kolaylaştırırsa Alllah(c.c.)dünya ve ahiret işlerinde ona kolaylık verir.Kim bir müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allah(c.c.)da dünya ve ahirette onun ayıbını örter.Kul müslüman kardeşinin yardımında bulunduğu müddetce Allah (c.c.)o kulun yardımındadır.Kim ki ilim yolunu tutarsa bundan dolayı Allah(c.c.) ona cennetin yolunu kolaylaştırır.Hiçbir cemaat yoktur ki Allah'ın evlerinden bir evde toplanıyorlar.Allah(c.c.)'ın kitabını okuyorlar ve birbirlerine ders veriyorlar.Mutlaka Allah (c.c.) onların üzerlerine sekineyi (yani kalp huzurunu)indirir.Rahmet onları kaplar,melekler etraflarını kuşatırlar ve Allah (c.c.) bu kulları yanında bulunan (melekler)över.

         Not:Allah (c.c.)'ın yanı falan yoktur.Maksat şudur ki Allah (c.c.)bazı meleklere o kulları över.

         Her kim ki ameli onu geciktirdi geri bıraktı,nesebi onu hızlandırmaz ( ilerletmez ).(Müslim)