Make your own free website on Tripod.com

İlim talep etmenin fazileti

  Kabisa b.Muharik(r.a.)'den:Resulullah Efendimiz(s.a.v.)'e gittim bana dedi ki:Ya Kabisa !Seni buraya ne getirdi?Dedim ki:Yaşım ihtiyarladı.Kemiklerim inceldi.Artık bana ne fayda verir onu bana öğretmen için sana geldim.Peygamber(s.a.v.)Efendimiz şöyle buyurdu:Ey Kabisa(Madem ki sen ilim öğrenmek için geldin)Sen hangi taşın yanından geçtiysen,hangi ağacın yanından geçtiysen,hangi kumun yanından geçtiysen illa o senin için istiğfar etmiştir.Ey Kabisa sabah namazını kılınca 3 sefer "Subhanallahil azim ve bihamdihi"de.Kör olmaktan,cüzzam hastalığından ve felçten kurtulursun.Ey Kabisa de ki:"Allahümme inni es'elüke mimma indeke ve efiz aleyye min fadlike venşur aleyye min rahmetike ve enzil aleyye min berekatik".(Ahmet b.Hanbel)Manası:Ya Rabbi ben senin (rızanın)yanında olan şeylerden istiyorum.Kendi fadlından bana nimetleri akıt.Rahmetini üzerime saç.Üzerime bereketini indir.Bu şerefli vasiyyet ilim talep etmenin şerefine delalet eder.Ebu'd-Derda(r.a.)şöyle dedi:Resulullah(a.s.)şöyle derken işittim:Her kim   ki bir yol tutarsa ki o yoldan ilim talep ediyor Allah'ü Teala ona cennet yolunu kolaylaştırır.Ve melekler o ilim talebesinin yaptığı işten dolayı rıza göstererek kanatlarını onun üzerine indirirler.Muhakkak ki alim için göklerde ve yerde ne varsa hatta sudaki balıklar bile istiğfar ederler ve alimin abide olan üstünlüğü ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir.Muhakkak ki alimler Peygamberin varisleridir.Peygamberler dinar ve dirhem miras bırakmamışlardır.Ancak onlar ilim miras bırakmışlardır.Kim ki o alimi alırsa(o mirastan)o büyük bir hisse almıştır.(Ebu davud,Tirmizi,İbn Mace)

  Safvan bin Asssal el-Muradi(r.a.)'dan Peygamber (a.s.)'e gittim O da mescidde kırmızı bir elbise üzerine yaslanmıştı.O'na dedim ki:Ya Resulullah ben ilim talep etmek için geldim.Peygamber(s.a.v.)şöyle dedi:İlim talebesine merhaba.Muhakkak ki melekler kanatlarıyla ilim talebesini kuşatırlar.Sonra o meleklerden bazısı bazısının üstüne binerek yükselirler.İlim talebesinin istediği şeyden dolayı muhabbetlerinden hoşnutluklarından dünya semasından uzaklaşıncaya kadar bu şekilde yükselirler.(Ahmed,Taberani İbni Hibban,Hakim)