Make your own free website on Tripod.com

Tevhid hakkında genel vasiyet

     İbn Abbas'tan:Bir gün ben Peygamber(s.a.v.)Efendimizin arkasında idim.Peygamber(s.a.v.)bana şöyle dedi:Ey çocuk ben sana bir takım tavsiyelerde bulunacağım:Allah(c.c.)'ın emir ve yasaklarını muhafaza et Allah(c.c.)sa seni af ve mağfiretiyle korusun.Allah(c.c.)'ın emirlerine uy.O'nu hep önünde(seninle beraber)bulursun.Sen birşey isteyeceğin zaman Allah'tan yardım iste.Yardım istediğin zaman Allah'tan yardım iste.Bil ki şayet bütün insanlar bir şeyle sana faydalı olmak için uğraşsalar Allah(c.c.)kaderde sana belirlemiş olduğundan fazla fayda veremezler.Eğer bir şeyle sana zarar vermek isteseler Allah'ın sana yazdığının dışında zarar veremezler.(Çünkü bu hükmü yazan)kalemler kaldırıldı(üzerine yazılan)sayfalarda kurudu.(Tirmizi,Hasen,Sahih)

    Tirmizi'nin başka bir rivayeti:Allah (c.c.)'ın emir ve yasaklarını koru onu önünde bulursun.Sen rahatlık anında Allah'ı tanı,bil.Allah ta seni şiddettli zamanında bilir.Bil ki Allah'ın ezelde takdir etmediği şey sana asla isabet etmez.Sana isabet edecek şey de asla şaşmaz.Bil ki yardım ancak sabırla beraberdir,ferah üzüntüyle beraberdir.Ve her zorlukla beraber kolaylık vardır.