Make your own free website on Tripod.com

Zikrin Fazileti Hakkında

      Abdullah b. Busr(r.a.)rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber(s.a.v.)'e şöyle dedi:Muhakkak ki ya Rasulallah İslamın hükümleri benim üzerime ağır geliyor bana bir şey söylede yapayım.Peygamberimiz(s.a.v.)şöyle buyurdu:"Senin dilin Allah(c.c.)zikrinden yaş olmaya devam etsin.(Hakim,Tirmizi,İbn Mace)

     Muaz(r.a.)rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber Efendimize sordu:Cihat edenlerin hangisi ecir bakımından daha büyüktür?Peygamberimiz(s.a.v.)şöyle buyurdu:Allah(c.c.)'ı en çok zikredendir.Adam tekrar sordu:salihlerin hangileri ecir bakımından daha büyüktür.Peygamberimiz(s.a.v.)şöyle buyurdu :En çok zikredendir.sonra adam namazı,zekatı,haccı ve sadakayı sordu:Hepsinde de Peygamber Efendimiz şöyle dedi:Allah(c.c.)'ı en çok zikredendir.Sonra Ebubekir(r.a.),Ömer(r.a.)şöyle dedi:Ya Eba Hafs Zikredenler her hayrı kazandı Peygamberimiz "evet"buyurdu.(Taberani,Ahmet b.Hanbel)