Make your own free website on Tripod.com

Namazların Arkasından Denilen Şeyler Hakkında

      Muaz b.Cebel(r.a.)rivayet edildiğine göre Peygamberimiz(s.a.v.)Muaz b. Cebel'in elini tuttu ve şöyle dedi.Ya Muaz ! Vallahi ben seni seviyorum dedi.Muaz da şöyle dedi:Anam babam sana feda olsun ya Rasulullah vallahi bende seni seviyorum.Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:Muaz sana nasihat ediyorum ki her namazın arkasından;(Allahumme eınni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike)"Ya Rabbi seni zikretme,sana şükretme ve sana güzel ibadet etme hususunda bana yardım et"demeyi terketme.(Ebu Davud,Nesai;İbn Mace)

     Ebu Hureyye(r.a.)'dan rivayet edildiğine göre;Rasulullah(s.a.v.)şöyle buyurmuştur:Her kim ki her namazın arkasından 33 sefer sübhanallah,33 sefer elhamdülillah,33 sefer Allahu Ekber derse ve bu 99'u; La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehü lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir diyerek yüze tamamlarsa günahları denizlerin köpükleri dahi kadar olsa bağışlanır.(Müslim)

    (Aşare-i Mübeşşereden olan)Sa'd bin Vakkas(r.a.)'dan rivayet edildiğine göre:Rasulullah(s.a.v.)namazların sonunda şu kelimelerle Allah'a(c.c.)sığınıyordu (Allahumme inni euzu bike minel cübni velbuhli ve euzü bike en eradde ila erzelil umri ve euzü bike min fitnetiddünya ve euzü bike min fitnetil kabir.) Manası:Ya Rabbi korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım,erzelil ömre(ayak altına düşüp yaşlanıp aciz olmak)düşmekten sana sığınırım.Dünyanın fitnesinden(ki sorulara cevap verememektir)sana sığınırım.(Buhari)

    Peygamber Efendimiz(sa.v.)hanımı Ümmil Müminin Cüveyriye binti Haris(r.a.)'dan rivayet olunduğuna göre Peygamber Efendimiz(s.a.v.)onun yanından sabah namazını kıldıktan sonra Cüveyriye validemiz otururken Peygamber Efendimiz(s.a.v.)duha namazını kılıp döndü ve şöyle buyurdu:Senden ayrıldığım zaman nasılsan o halde mi kaldın?Cüveyriye validemiz "evet"dedi.Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:Ben senden sonra şu 4 kelimeyi üçer kez söyledim.(Subhanallahil azim ve bihamdihi adede halgihi ve rızae nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi)

    Şayet senin bu yaptıklarınla tartıya konsa(senin yaptıklarına)ağır gelir.(Müslim)