Make your own free website on Tripod.com

Güzel Ahlah Hakkında

      Ebu'd-Derda(r.a.)'dan Rasulullah(s.a.v.)şöyle buyurdu:Kıyamet gününde kulun mizanında güzel ahlaktan daha ağır birşey yoktur.Muhakkak Allah(c.c.)fuhuş konuşanı ve çirkin sözlü olana buğz eder.(Ebu Davud,Tirmizi)

      Ebu Hureyye(r.a.)'dan Rasulullah(s.a.v.)şöyle buyurdu:Müminlerin iman bakımından en kamili ahlaken en güzel olanıdır.Sizin en hayırlınız ehline(aile)hayırlı olanıdır.(Tirmizi,Ebu Davud)

      Cabir(r.a.)Rivayet edildiğine göre rasulullah(s.a.v.)şöyle buyurdu:Kıyamet gününde bana en yakın oturanınız ve bana en sevimli olanınız,ahlaken en güzel olanlarınızdır.Muhakkak ki kıyamet günü benden uzak olan oturma bakımından ve benim en svmediğim ise çok konuşanlar(gevezeler)ve bağırarak konuşanlar ve mütefeyhiklerdir.Ashab sordu mütefeyhik kimlerdir.Peygamberimiz şöyle buyurdu.Onlar kibirlilerdir.(Tirmizi)