Make your own free website on Tripod.com

Namazları Muhafaza Etmek(Kaçırmamak)

    Ömer b.Abdillah(r.a.)'dan rivayet edildiğine göre rasulullah(s.a.v.)bir gün namaz hakkında şöyle buyurdu:Kim o (namazlara)devam ederse namaz ona nur olur,delil olur ve kıyamet gününde kurtuluş olur.Kim de devam etmezse ona nur da olmaz,delil de olmaz kurtuluş ta olmaz.Ve kıyamet gününde Karun,Firavun;Haman ve Ubeyy b.Helef ile beraber olur.(Ahmed b.Hanbel)

    Osman b.Affan(r.a.)şöyle dedi:Peygamber(s.a.v.)şöyle dediğini işittim:Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki o gecenin yarısını ihya etmiş gibidir.Kim sabah namazını cemaatle kılarsa o kişi gecenin tamamını namazla geçirmiş gibidir.(Müslim)

   Ebu Musa (r.a.)'dan rivayete göre Peygamber(s.a.v.)Efendimiz şöyle buyurmuştur:Kim berdeyni(sabah ve ikindi namazına denir)kılarsa cennete girer.(Buhari,Müslim)

   Enes(r.a.)'dan şöyle rivayet edildi:İsra gecesinde Nebi(s.a.v.)'e elli vakit namaz farz kılındı.Sonra eksiltildi ve beş vakit kılındı.Sonra şöyle nida edildi:Ey Muhammed ! Benim indimde söz değişmez.Sana bu beş vakte karşılık yine elli vakit sevabı vardır.(Hamse)

   Ebu Hureyye(r.a.)'dan rivayete göre Rasulullah(s.a.v.)şöyle buyurmuştur:Ne dersiniz,sizden birinin kapısının önünden bir nehir aksa,o adam da o nehirde beş defa yıkansa hiç o adamda kir kalır mı?Dediler ki:Hiç kir kalmaz.Buyurdu ki:Bu beş vakit namazın örneğidir.Allah(c.c.)onlar sebebiyle günahları siler.(Hamse)

   Amr b.Said'den:Osman(r.a.)'ın yanında bulunuyordum.Abdest almak için su istedi ve şöyle dedi:Rasulullah şöyle buyururken işittim:"Hiçbir müslüman yoktur ki namaz vakti geldiği zaman güzelce abdest alır,huşusunu ve rukusunu da güzel yaparsa büyük günah işlemedikçe muhakkak ki bu önce yaptığı günahlara keffaret olur.Bu ömür boyu devam eder.(Müslim)