Make your own free website on Tripod.com

Ana-Babaya İyilik Yapmak

   Ebu Hureyye(r.a.)'dan.Bir adam Peygamber(s.a.v.)'e gelerek şöyle sordu:Ya Rasulallah benim sohbet etmem için insanların en hak olanı kimdir.Buyurdu:Annendir.Adam sordu:Sonra kimdir?Buyurdu:Annendir.Tekrar sordu:Sonra Kim?Peygamber(s.a.v.)buyurdu:Annen.Adam sordu .Sonra kim:Peygamber(s.a.v.):Sonra babandır dedi.(Buhari,Müslim)

  Ebu Hureyye'den başka bir rivayet te şöyledir:Adam sordu:Ya Rasulallah benimle sohbet etmeye en çok hakkı olan kimdir?Peygamber(s.a.v.)şöyle buyurdu:Annendir.Sonra annendir sonra annendir,sonra babandır.Sonra(sıra ile)yakın akrabalarındır.(Müslim)

  Ebu Hureyye(r.a.)'den rivayete göre Peygamberimiz(s.a.v.)şöyle buyurmuştur:Burnu toprakta sürtülsün,burnu toprakta sürtülsün,burnu toprakta sürtülsün(yani zelil olsun).Denildi ki:Kimin ya Rasulallah?Buyurdu:Ana babasının ikisinin yahutta birinin ihtiyarlığını idrak eder de sonra cennete giremeyen.(Yani anne babası ihtiyarlar sa onlara hizmet edip cenneti hak etmeyen) (Müslim)