Make your own free website on Tripod.com

Namazım Rükunları Hakkında

   Muaz b.Cebel(r.a.)'dan:Ben Rasulullah(s.a.v.)ile bir seferde bulunuyordum.Bir gün ona yakın idim ve beraberce yürüyordum.O'na dedim ki:Ya Rasulallah(s.a.v.)bana öyle bir amel söyle ki beni cennete girdirsin ve cehennemden uzaklaştırsın.Peygamber(s.a.v.)şöyle dedi:(Muhakkak ki)Sen büyük bir şey sordun.Bu istediğin şey Allah(c.c.)'ın kolaylaştırdığı kişiye gerçekten kolaydır.Allah(c.c.)'a ibadet et,O'na hiç bir şeyi ortak koşma.Namazını dosdoğru kıl,zekatını ver.Ramazan orucunu tut.Beytullahı Haccet.Sonra Peygamberimiz şöyle buyurdu:Ben size bütün hayrın kapılarını söyleyeyim mi?Ben,evet ya Rasulallah dedim.Peygabber(s.a.v.)şöyle buyurdu:Oruç kalkandır.Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür(siler).Gecenin ortasında bir adamın namaz kılması salihlerin şiarındandır.(alametlerindendir).Sonra Allah'u Teala'nın şu ayetini okudu.

  "Allah'a gerçek iman edenlerin vücutları yataklarından uzaktır.(Azabımdan korkarak ve mağfiretini ve nimetlerini isteyerek)umarak Rablerine dua edenlerin ve bizim kendilerine vermiş olduğumuz rızıklardan infak edenler yaptıklarına karşılık onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez".Peygamberimiz son olarak şöyle buyurdu:Ben size bütün işlerin başını ve direğini ve zirvesini en üstününü haber vereyim mi?Dedim ki evet.Dedi ki:Bütün işlerin başı İslam,direği namaz.Tepesinin zirvesi cihattır.Sonraşöyle buyurdu:Bütün bunların özünü size söyleyeyim mi?Dedim ki evet ya Rasulallah.Eliyle dilini işaret ederek şöyle buyurdu:Bundan sakın.Dedim ki ya Rasulallah konuştuğumuz şeylerden sorumlumuyuz?Peygamberimiz şöyle buyurdu:"Annen seni kaybetsin insan,dilinin biçtikleri şeylerden başkasıyla yüzüstü cehenneme atılmaz.(Ahmet,Tirmizi,Nesai)