Make your own free website on Tripod.com

Allah'a Tevbe etmenin fazileti hakkında

        Eğerri İbni Yesar el-Müzenni'den.resulullah(s.a.v.)şöyle buyurdu:Ey insanlar Allah'u Teala'ya tevbe edin ondan bağışlanmanızı isteyin.Muhakkak ki ben günde 100 kez tevbe ediyorum.

        Not:Peygamber Efendimiz(s.a.v.)istiğfar ve tevbe etmesi onun günah işlemesi sebebiyle değildir.Haşa peygamberler günah işlemezler.Burada Pygamberimizin tevbe etmesinde 3 tane hikmet vardır.

       Ya:

        1-Ümmeti de O'nu takip etsinler diye(onlara örnek olmak için)Ya da:

        2-Peygamber Efendimiz tevbe etmesi ümmeti içindi.Yahut ta:

        3-Peygamber Efendimiz sürekli derece atladığı için bir önceki makamına istiğfar ediyordu.

   Ebu Hureyye(r.a.)'dan.Resulullah(s.a.v.)şöyle derken işittim."Vallahi ben günde yetmiş kezden fazla Allah'u Teala'ya tevbe istiğfar ediyorum."(Buhari)

   Ebu Hamza Enes b.Malik el-Ensari(Peygamber Efendimizin hizmetcisi)'nden rivayet edildiğine göre Peygamber(s.a.v.)şöyle buyurmuştur:"Sizden biriniz çöl bir arazide devenizden düşüp sonra da o deveyi kaybettikten sonra onu bulunca nasıl seviniyorsa siz tevbe edince Allah(c.c.ondan daha çok sevinir.)(Buhari,Müslim)

     Müslimin diğer bir rivayeti de şöyledir:Sizden biriniz erzak yüklü devesiyle beraber çöl bir arazide olsa üzerinde yiyeceği ve içeceği olan devesi ondan süratle kaçsa adamda onu bulmaktan ümidini kesse bir ağacın gölgesine yaslansa(Kervanından ümidini kesmiş halde)ve bu durumdayken birde baksa ki bineği yanı başında dikiliyor.Hemen onun yularına yapışsa sevincinin şiddetinden dolayı hata etmiş olduğu halde şöyle dese"Ya Rabbi(Haşa)sen benim kulumsun bende senin Rabbinim dese ne kadar çok sevinmişse kulu tevbe ettiği zaman Allah'u Teala kulunun bu tevbesinden dolayı bu kervanı bulan adamın sevincinden daha çok sevinir.       Ebu Musa Abdullah b.Kays El-Eş'ari(r.a.)Peygamber Efendimiz(s.a.v.)'den şöyle rivayet etmiştir:"Muhakkak ki Allah'u Teala gündüz günah işleyen kullarının tevbe etmesi için geceleyin rahmetini indirir.Geceleyin günah işleyenler için de gündüz rahmetini indirir.Ta ki güneş battığı yerden doğuncaya kadar(kıyamete kadar)."(Müslim)