Make your own free website on Tripod.com

Orucun fazileti

       Ebu Ümame'den rivayet edilmiştir.Ben dedim ki ya Resulullah bana bir iş yapmamı emret.Şöyle buyurdu :Oruç tut çünkü ona denk amel yoktur.Ben tekrar sordum:Bana bir amel emret.Buyurdu ki:Oruç tut çünkü ona denk bir amel yoktur.Ben tekrar sordum:Bana bir amel emret.Buyurdu ki:Oruç tut çünkü ona denk bir amel yoktur.Ben tekrar sordum.Ya Resulullah bana bir amel öğret.Tekrar buyurdu:Oruç tut çünkü onun gibi bir amel yoktur.(Nesai,İbn Hüzeyme Sahih)

       Nesai'den diğer bir rivayette Ümame şöyle dedi:Ben Resulullah(s.a.v.)'a giderek şöyle dedim:Ya Resulullah,bana öyle bir iş emret ki Allah o iş sebebiyle bana menfaat versin.Peygamber(s.a.v.)şöyle buyurdu:Oruç tut çünkü oruç gibisi yoktur.İbn Hibban'ın sahibinde rivayet ettiği hadisinde ise Ümame şöyle dedi:dedim ki Ya Resulullah bana kendisiyle cennete gireceğim bir amel öğret.Peygamber(s.a.v.)şöyle buyurdu.Oruç tut çünkü oruç gibisi yoktur.Hadisi nakleden Hibban şöyle dedi:Ebu Ümame'nin evinde gündüzleri asla duman görünmezdi.(Yani yemek yenmez,oruç tutarlardı)ancak misafirleri gelirse duman görünürdü.

       Şu gelecek hadisi düşünmemiz gerekir.

       Ebu Said(r.a.)'dan rivayet edildiğine göre peygamber(s.a.v.)şöyle buyurdu:Allah yolunda(Allah rızası için)bir gün oruç tutan hiç bir kul yoktur ki bu bir günlük orucu sebebiyle Allah'u Teala onu cehennemden 70 yıl uzaklaştırır.(Buhari,Müslim,Tirmizi,Nasai)