Make your own free website on Tripod.com

  La ilahe illallah demenin fazileti

  Ebu Hureyye(r.a.)şöyle dedi:Peygamber Efendimiz'e Ya Rasulallah,kıyamet gününde şefaatinde ençok mutlu olacak sevinecek insan kimdir diye sordum.Peygamber(s.a.v.):Ey Eba Hureyye senin hadis nakletmeye olan hırsını bildiğim için be zaten bu soruya senden önce bir başkasının sormayacağını biliyordum.Kıyamet gününde şefaatim ile en fazla mutlu olacak insan:Halis bir şekilde kalbinden La ilahe illallah diyendir.(Buhari) Ubade b.Sabit'ten:Peygamber(s.a.v.)şöyle buyurdu:Kim şehadet ederse ki Allah(c.c.)'dan başka ilah yoktur.Sadece O vardır ve O'nun hiçbir ortağı yoktur.Muhammed(s.a.v.)O'nun kulu ve Resulüdür.       İsa(a.s.)O'nun kulu ve Resulüdür.Ve Allah (c.c.)'ın Meryem(anamızın)rahmine attığı kelimesidir.(Yani ol emriyle olmuştur)ve Allah (c.c.)tarafından bir rahmettir ve şehadet ederse ki cennet ve cehennem haktır ameli ne olursa olsun Allah onu cennete sokar.(Şeyhan ve Tirmizi)

    Cenade rivayetinde:Cennetin 8 kapısının hangisinden isterse otadan girer.(Buhari ve Müslim)

    Kim şehadet ederse ki Allah(c.c.)'tan başka ilah yoktur ve Muhammed(a.s.)O'nun Resulüdür.Allah(c.c.)ona cehennemi haram kılar.*

(*)Zühri dedi ki:Bu islam dininin evvelinde şeriat hükümlerinin daha beyan edilmediği zamanda idi ki Peygamber efendimiz insanları İslama teşvik etmek için böyle buyurmuşlardır.(Tac:31 c.1)

   Yahut da bu Hadiste cehennemin haram kılınmasıdan maksat ebedi cehennemdir.Çünkü iman eden insan ve imanlı ölen günahkar dahi olsa ebedi cehenneminde kalmaz.