Make your own free website on Tripod.com

Fâtiha Sûresi:

Okunuşu:

alfatiha.gif (5882 bytes)

Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Geri                       İleri