Make your own free website on Tripod.com

BEŞ VAKİT NAMAZIN KILINIŞININ TABLO OLARAK GÖSTERİLMESİ

SABAH NAMAZININ KILINIŞI

(4 rek'attir. 2 sünnet 2 farz)

İki rek'at sünnetinin kılınışı İki rek'at farzının kılınışı

1. Rek'at

- Niyet edilir.

- Tekbîr getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

1. Rek'at

Kâmet getirilir.

- Niyet edilir.

- Tekbir getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

2. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur.

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina... duâsı okunur.

- Selâm verilir.

Böylece sünnet tamamlanmış olur. Ara vermeden başka bir şey okunmadan, Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s selam,tebarekte ya Ze’l-Celâli ve’l-ikram denildikten sonra hemen farz kılınmak üzere ayağa kalkılır.

2. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur.

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir.

Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s selam,tebarekte ya Ze’l-Celâli ve’l-ikram dedikten sonra, üç defa istigfâr söylenip, Âyet-el kürsî okunup tesbih çekilir. Sonra duâ edilerek, namaz tamamlanır.

ÖĞLE NAMAZININ KILINIŞI

(10 rek'attir. 4 ilk sünnet, 4 farz, 2 son sünnet)

4 Rek'at ilk sünnetin kılınışı 4 Rek'at farzın kılınışı

1. Rek'at

- Niyet edilir.

- Tekbir getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır

1. Rek'at

- Kâmet getirilir.

- Niyet edilir.

- Tekbir getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

2. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (ilk oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

Üçüncü rek'at için ayağa kalkılır.

2. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (ilk oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

Üçüncü rek'at için ayağa kalkılır.

3. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

Dördüncü rek'at için ayağa kalkılır.

3. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

Dördüncü rek'at için ayağa kalkılır.

4. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a gidilir.

- Secde yapılır.

- Oturulur (son oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina okunur.

- Selâm verilir.

Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s selam,tebarekte ya Ze’l-Celâli ve’l-ikram okunup, hemen farza kalkılır.

4. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (son oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir.

Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s selam,tebarekte ya Ze’l-Celâli ve’l-ikram denir. Sonra son sünnet için ayağa kalkılır.

İki rek'at son sünnetin kılınışı

1. Rek'at

- Niyet edilir.

- Tekbir getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

2. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur.

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir.

Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s selam,tebarekte ya Ze’l-Celâli ve’l-ikram dedikten sonra, üç defa istigfâr söylenip, Ayet-el kürsî okunup tesbih çekilir. Sonra duâ edilerek, namaz tamamlanır.

İKİNDİ NAMAZININ KILINIŞI

(8 rek'attır. 4 sünnet, 4 farz)

Dört rek'at sünnet’in kılınışı Dört rek'at farzın kılınışı

1. Rek'at

- Niyet edilir.

- Tekbîr getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

1. Rek'at

- Kâmet getirilir.

- Niyet edilir.

- Tekbîr getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

2. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

 

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

 

- Oturulur (ilk oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

Üçüncü rek'at için ayağa kalkılır.

2. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (ilk oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

Üçüncü rek'at için ayağa kalkılır.

3. Rek'at

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

Dördüncü rek'at için ayağa kalkılır.

3. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secde’ye gidilir.

Dördüncü rek'at için ayağa kalkılır.

4. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (son oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir.

Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s selam,tebarekte ya Ze’l-Celâli ve’l-ikram okunup, hemen farza kalkılır.

4. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (son oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir.

Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s selam,tebarekte ya Ze’l-Celâli ve’l-ikram dedikten sonra, üç defa istigfâr söylenip, Âyet-el kürsî okunup tesbih çekilir. Sonra duâ edilerek, namaz tamamlanır.

AKŞAM NAMAZININ KILINIŞI

(5 rek'attır. 3 farz, 2 sünnet)

3 Rek'at farzın kılınışı 2 Rek'at sünnetin kılınışı

1. Rek'at

- Kâmet getirilir.

- Niyet edilir.

- Tekbir getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

1. Rek'at

- Niyet edilir.

- Tekbir getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

2. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (ilk oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

Üçüncü rek'at için ayağa kalkılır.

3. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (son oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir.

Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s selam,tebarekte ya Ze’l-Celâli ve’l-ikram dedikten sonra, sünneti kılmak için hemen ayağa kalkılır.

2. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur.

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir

Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s selam,tebarekte ya Ze’l-Celâli ve’l-ikram dedikten sonra, üç defa istigfâr söylenip, Âyet-el kürsî okunup tesbih çekilir. Sonra duâ edilerek, namaz tamamlanır.

YATSI NAMAZININ KILINIŞI

(13 rek'attır. 4 ilk sünnet, 4 farz, 2 son sünnet, 3 vitir )

4 rek'at ilk sünnetin kılınışı 4 rek'at farzın kılınışı

1. Rek'at

- Niyet edilir.

- Tekbir getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

1. Rek'at

- Kâmet getirilir.

- Niyet edilir.

- Tekbir getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

2. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secde’ye gidilir.

- Oturulur (ilk oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

Üçüncü rek'at için ayağa kalkılır.

2. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (ilk oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

Üçüncü rek'at için ayağa kalkılır.

3. Rek'at

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

Dördüncü rek'at için ayağa kalkılır.

3. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

Dördüncü rek'at için ayağa kalkılır.

4. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur(son oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir.

Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s selam,tebarekte ya Ze’l-CeCelâli ve’l-ikram okunup, hemen farza kalkılır.

4. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (son oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir.

Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s selam,tebarekte ya Ze’l-Celâli ve’l-ikram denir. Sonra son sünnet için ayağa kalkılır.

2 rek'at son sünnetin kılınışı 3 rek'at vitir namazının kılınışı

1. Rek'at

- Niyet edilir.

- Tekbir getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

1. Rek'at

- Niyet edilir.

- Tekbir getirilir.

- Sübhâneke okunur.

- Eûzü Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

İkinci rek'at için ayağa kalkılır.

2. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur.

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir.

Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s selam,tebarekte ya Ze’l-Celâli ve’l-ikram dedikten sonra, Vitir namazı için ayağa kalkılır.

2. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Rükü'a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (ilk oturuş)

- Ettehıyyâtü okunur.

Üçüncü rek'at için ayağa kalkılır.

3. Rek'at

- Besmele çekilir.

- Fâtiha okunur.

- Zamm-ı sûre okunur.

- Tekbîr getirilir (başlangıç tekbîri gibi)

- Kunut duâları okunur.

- Rükü’a eğilinir.

- Secdeye gidilir.

- Oturulur (son oturuş).

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli ve Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina duâsı okunur.

- Selâm verilir.

Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s selam,tebarekte ya Ze’l-Celâli ve’l-ikram dedikten sonra, üç defa istigfâr söylenip, Ayet-el kürsî okunup tesbih çekilir. Sonra duâ edilerek, namaz tamamlanır.

CUMA NAMAZININ KILINIŞI

( 16 rek'attır. 4 rek'at ilk sünnet, 2 rek'at farz, 4 rek'at son sünnet, 4 rek'at âhır zuhur, 2 rek'at vaktin sünneti)

4 Rek'at ilk sünnetin kılınışı 2 Rek'at farzın kılınışı

1. Rek'at

- Niyet edilir

- Tekbîr getirilir

- Sübhâneke okunur

- Eûzü Besmele çekilir

- Fâtihâ okunur

- Zamm-ı sûre okunur

- Rükü’a eğilinir

- Secdeye gidilir

İkinci rek'ata kalkılır

1. Rek'at

- Tekbîr getirir

- Sübhaneke okunur

- Ayakta birşey okumadan imam dinlenir, sonra imamla, rüku, secde yapılıp ikinci rek'ate kalkılır.

2. Rek'at

- Besmele çekilir

- Fatihâ okunur

- Zamm-ı sûre okunur

- Rükü’a eğilinir

- Secdeye gidilir

- Oturulur (ilk oturuş)

- Ettehıyyâtü okunur.

Üçüncü rek'at için ayağa kalkılır

3. Rek'at

- Besmele çekilir

- Fâtihâ okunur

- Zamm-ı sûre okunur

- Rükü’a eğilinir

- Secdeye gidilir

Dördüncü rek'at için ayağa kalkılır

4. Rek'at

- Besmele çekilir

- Fâtiha okunur

- Zamm-ı sûre okunur

- Rükü’a gidilir

- Secde yapılır

- Oturulur.(son oturuş)

- Ettehıyyâtü okunur

- Salli Bârik okunur.

- Rabbenâ âtina okunur

- Selâm verilir

Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s selam,tebarekte ya Ze’l-Celâli ve’l-ikram denip imamın farzı kıldırması beklenir.

Müezzin iç ezan okur. Sonra imam hutbeye çıkar. Hutbeden inince müezzin kâmet getirir. Cemaatle farz kılınır.

2. Rek'at

İkinci rek'atte de birşey okumadan imam dinlenir. sonra imamla beraber,rükü secde yapılıp oturulur.

- Ettehıyyâtü okunur.

- Salli bârik okunur.

- Rabbenâ âtinâ ... duâsı okunur.

- İmamla beraber selâm verilir.

Dört rek'at son sünnet kılmak üzere ayağa kalkılır.

4. rek'at son sünnetin kılınışı

1. Rek'at

- Niyet edilir.

- Sübhaneke okunur

- Fâtiha okunur

- Zamm-ı sûre okunur

- Rükü’a eğilinir

- Secdeye gidilir

İkinci rek'at için ayağa kalkılır

2. Rek'at

- Besmele çekilir

- Fâtihâ okunur

- Zamm-ı sûre okunur

- Rükü’a eğilinir

- Secdeye gidilir

- Oturulur (ilk oturuş)

- Ettehiyyâtü okunur

Üçüncü rek'at için ayağa kalkılır

3. Rek'at

- Besmele çekilir

- Fâtiha okunur

- Zamm-ı sûre okunur

- Rükü’a eğilinir

- Secdeye gidilir

Dördüncü rek'at için ayağa kalkılır

4. Rek'at

- Besmele çekilir

- Fâtihâ okunur

- Zamm-ı sûre okunur

- Rüku'ye eğilinir

- Secdeye gidilir

- Oturulur

- Ettehıyyâtü okunur

- Salli barik okunur

- Rabbenâ âtina duâsı okunur

- Selâm verilir

Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s selam,tebarekte ya Ze’l-Celâli ve’l-ikram dedikten sonra, âhir zuhur namazını kılmak için kalkılır..

4 rek'at âhır zuhurun kılınışı 2 rek'at vaktin sünneti namazının kılınışı

1. Rek'at

- Ahir zuhur namazını kılmaya niyet edilir.

- Sübhaneke okunur

- Fâtiha okunur

- Zamm-ı sûre okunur

- Rükü’a eğilinir

- Secdeye gidilir

İkinci rek'at için ayağa kalkılır

1. Rek'at

- Niyet edilir

- Tekbîr getirilir

- Sübhâneke okunur

- Eûzü Besmele çekilir

- Fâtihâ okunur

- Zamm-ı sûre okunur

- Rükü’a eğilinir

- Secdeye gidilir

İkinci rek'at için ayağa kalkılır

2. Rek'at

- Besmele çekilir

- Fâtiha okunur

- Zamm-ı sûre okunur

- Rükü’a eğilinir

- Secdeye gidilir

- Oturulur (ilk oturuş)

- Ettehiyyâtü okunur

Üçüncü rek'at için ayağa kalkılır

3. Rek'at

- Besmele çekilir

- Fâtiha okunur

- Rükü’a eğilinir

- Secdeye gidilir

Dördüncü rek'at için ayağa kalkılır.

4. Rek'at

- Besmele çekilir

- Fâtihâ okunur

- Rüku yapılır

- Secde yapılır

- Oturulur (Son oturuş)

- Ettehıyyâtü okunur

- Salli bârik okunur

- Rabbenâ âtina duâsı okunur

- Selâm verilir

Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s selam,tebarekte ya Ze’l-Celâli ve’l-ikram denir. Sonra vaktin sünneti için ayağa kalkılır.

2. Rek'at

- Besmele çekilir

- Fâtihâ okunur

- Zamm-ı sûre okunur

- Rüku'ye eğilinir

- Secdeye gidilir

- Oturulur

- Ettehıyyâtü okunur

- Salli barik okunur

- Rabbenâ âtina duâsı okunur

- Selâm verilir

Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s selam,tebarekte ya Ze’l-Celâli ve’l-ikram dedikten sonra, üç defa istigfâr söylenip, Ayet-el Kürsi okunup, tesbih çekilir ve duâ edilerek cuma namazı tamamlanmış olur.

Allah c.c.Cümlemizin Namazını,Eksiğimizle,Noksanlığımızla Kabul ve Makbul Eder İnşaallah

Geri