Make your own free website on Tripod.com

MESCiD-i     NEBEVi

   Mescid-i Nebevi (Peygamber Mescidi) :"Mescid-i Nebi","Mescid-i Nebevi","Mescid-i Rasul","Haramu-l-Medine"      diye anılan Medine-i Münevvere'nin ilk mescidi,hicretten sonra Hazreti Peygamberin Ashab-ı Kirama ile birlikte Kuba mescidinden sonra yaptırdığı ilk camidir.

  Allah  Resulü(s.a.v.)Mekke'den Medine'ye hicretleri yolunda Medine yakınındaki Kuba köyünde (Kuba,şimdi medine Münevverenin bir semtidir)birkaç gün dinlendikten sonra başta Hazreti Ebu Bekir ve diğer ashabı ile birlikte,devirler boyu benzeri görülmeyen bir sevinç ve coşku içinde Medine'ye girmişlerdi.Evlerin üzeri kadınlarla,hurma ağaçlarının üzeri ve sokaklar da küçük-büyük erkek karşılayıcılarla tıklım tıklımdı.

  Allah Resulü (s.a.v.)Kusva adındaki devesinin üzerinde medine'ye girmiş ve devesinin çökeceği yerde misafir olacağını beyan buyurdu.Deve,büyük sahabi Ebu Eyyub El-Ensari'nin evinin yakınında bulunan bir arsada çöktü.Resulullah,Ebu Eyyub El-Ensari'nin evinde misafir olurken,yanıbaşındaki arsaya da mescidi bina etmeyi düşündü.Arsa,Muaz b.Afra'nın himayesinde bulunan Sehl ve Süheyl adındaki iki öksüze aitti.

  Hazreti peygamber Medine'de ilk namazı bu arsada cemaatle kıldı ve namazdan sonra da aynı yere mescid yapılmasını emir buyurdu.Her ne kadar mescid yapımı için arsanın hediye edilmesi teklif edilmiş ise de Allah Resulü bu teklifi reddedip Hazreti Ebu Bekir tarafından arsanın bedeli olan on dinar(altın)ödendikten sonra mescid yapımına karar verildi. (Buhari,Salat Bab:48,Müslimin Mesacid.Bab 1 hadis 9 Ahmed b.Hanbel.Müsned. III.212,Taberi, 1.1258, Mesudi.Muruc.IV.140)

  Mescid-i   Nebevi'de Yürütülen Görevler :

  1-İbadethane    2-Şüra Merkezi   3-Müzakere Salonu   4-İlim Yuvası    5-Barınak   6-Hayır Merkezi

    7-Adliye Sarayı   8-Sağlık Ocağı   9-Ziyafet Salanu   10-Spor ve Eğitim   11-Tanıtma ve Propaganda

Ana Sayfa