Make your own free website on Tripod.com

        Dergah.... Riyasız Sevginin Odak Noktası

      Es Selamu Aleyküm Dergah Dostları

Dergah web sitemize hoş geldiniz.Bu sitemizi Allah c.c.'nun rızası için hayırlara vesile olmasını dileyerek hizmete sunduk.Amacımız  sadece Allah c.c.'nun rızası için,isdedik ki Cenabı Hakk'ın emrince bir araya gelip sitemizde ve sohbet kanalımızda bildiklerimizi paylaşıp hayırlara vesile olalım.

Allah'u Teala buyurmuştur ki:"Ey iman edenler!Allah'dan korkun ve ancak müslüman olarak can verin.Hep birlikte Allah'ın ipine(Kur'an'a,ihlasa,taata,cemaata)sımsıkı sarılın,dağılıp parçalanmayın.Allah'ın size nimetini hatırlayın.Hani siz bir zaman birbirinize düşman idiniz;O,kalplerinizi birleştirdi ve O'nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz.Sizler bir ateş çukurunun kenarında idiniz;O sizi oradan kurtardı.İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki,doğru yolu bulasınız." (Al-i imran 3/102-103)

Resulullah(s.a.v.)Efendimiz de buyurmuştur ki: "Sizin cemaat(halinde olmanız)gerekir.Ayrılıktan(tek başına kalmaktan) sakının.Şüphesiz şeytan,tek kalanla beraberdir;(onu kolayca etkileyip,kalbine vesvese verir).İki(hayır ehli)kişiden ise çok uzakta durur.Kim iman selameti ile ölüp cennetin tam ortasında olmak istiyorsa;(takva üzere kurulan)cemaate yapışsın.Kimi iyilikleri sevindiriyor,kötülükleri üzüyorsa o,(kamil)bir mümindir.(Tirmizi,Fiten, 7;Ahmed Müsned, I,18;Hakim,Müstedrek,I,114;İbnu'l-Cevzi,telbisu İblis,7.)

Bir başka Hadis-i Şerifte,İslam cemaatından ayrılanın durumu şöyle anlatılıyor:"Kim(Kur'an ve sünnet üzere giden)cemaatdan bir karış ayrılırsa;boynundan İslam bağını çıkarmış olur"

  Nefislerimiz istemesede,dünyevi hesap ve çıkarlarımıza uymasa da,bütün mü'minleri kardeş bilip;onlara kalbimizde değer,meclisimizde yer vereceğiz.Çünkü Kerim Rabbimiz,kendisine gönül verenleri kardeş yapmış;bunun gereğini şöyle beyan etmiştir:

"Mü'minler ancak kardeştirler.Öyleyse,kardeşlerinizin arasını düzeltin(sakın bozgunculuğa sebep olmayın),Allah'tan korkun ki,merhamet olunasınız."(Hucurat 49/10.)

İnşaallah cümlemiz okuduğumuzu aylayıp,anladığımız gibi yaşayalım. Bunları yazmamın gayesi gelin Allah için sevip,allah için buğz edelim.Birbirimizi dünyalık menfaatlerimiz için değil Allah için sevelim.Tartışmayalım paylaşalım.İlim paylaşıldık ça artar.Sohbet kanalımızda kırmadan,kınamadan ve saygılı olarak sohbet yapalım.#dergah  kanalımızı bu amaçla kurduk,kanaldaki sohbetlerimizde sıkça vurguladığım bir söz var "insan bilmediğinin cahilidir,cahili olduğunun gafilidir,gafili olduğunun münkiridir (yani inkarcısıdır)eğer bilmiyor isek bu dinde yok diye veya bana göre diye söz etmemizin mesuliyetini düşünerek hareket etmemizin, zarar yerine fayda getireceği bir gerçektir.Şuna inanıyorum ki önce kendi nefsime; bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında okyanusta bir damla gibi !

Kardeşlerim gelin bundan böyle kimseyi şundan veya bundan dolayı dışlamadan hepimizin de Ümmet'i Muhammed olduğunu düşünerek Allah için bir araya gelmek bizlerin hedefi olsun...

Unutmayalım ki bir tek cemaat vardır o da;Ehli sünnet vel cemaat...(Allah c.c.'ya kul olabilmek için kimin hangi yolu seçtiğine bakmadan,Kur'an ve Sünnet üzere oldukça,onlardan ayrılmadıkça,hepsini Allah için sevelim ve Allah için bir araya gelelim.)

Bismillahirrahmanirrahim

"Rabbimiz ! Bizi hidayete ulaştırdıktan sonra kalplerimizi haktan kaydırma.Bize katından özel bir rahmet ihsan et.Sen çok ihsan edicisin."

"Rabbimiz ! Bizi affeyle.Bizden önce geçen mü'min kardeşlerimizide affeyle.Mü'minler için kalplerimizde kin ve düşmanlık bulundurma.Şüphesiz Sen çok seven ve acıyansın."

"Rabbim ! Beni,anne,babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde affeyle."

"Rabbimiz ! Bize dünyada iyi hal ver,ahirette de güzel bir hayat ver.Bizi cehennem azabından koru."

HAMDOLSUN ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH'A

Hepiniz hakkınızı helal edin dergah dostları.Hepinizin Allah c.c.yar ve yardımcınız olsun inşaallah.

ALLAH İÇİN SEVENLERE SELAM OLSUN

MeCo