Make your own free website on Tripod.com

                 Allahuekber,Allahuekber                                         EZAN                                  

Allahü Ekber, Allahü Ekber,

Allahü Ekber, Allahü Ekber,

Eşhedü ella ilahe illa'llah,

Eşhedü ella ilahe illa'llah,

Eşhedü enne Muhammeden Resulu'llah,

Eşhedü enne Muhammeden Resulu'llah,

Hayya ale's-salah,hayya ale's-salah,

Hayya ale'l-felah,Hayya ale'l-felah,

Allahu Ekber,Allahu Ekber,

La ilahe illa'llah.

Sabah ezanında"Hayye ale'l-felah"dan sonra iki kere 'Es-salatü hayrun mine-n-nevm'eklenir.

KAMET

Allahü Ekber, Allahü Ekber,

Allahü Ekber, Allahü Ekber,

Eşhedü ella ilahe illa'llah,

Eşhedü ella ilahe illa'llah,

Eşhedü enne Muhammeden Resulu'llah,

Eşhedü enne Muhammeden Resulu'llah,

Hayya ale's-salah,hayya ale's-salah,

Hayya ale'l-felah,Hayya ale'l-felah,

Kad kameti's-salah,Kad kameti's-salah,

Allahu Ekber,Allahu Ekber,

La ilahe illa'llah.

Ezandan sonra hem müezzin hemde ezanı dinleyenin şu duayı okuması çok sevaptır:

"Allahumme rabbe hazihid-da'veti't-tammeh va's-salati'l-kaimeh,ati Muhameden al-vesilete ve'lfadilete ve'd-derecete'l-vasıate ve'bashu mekamen mahmuden ellezi vaadteh"

(Ey bu yüce da'vetin ve hazır olan namazın sahibi Allah'ım,Muhammed'e vesile,fezilet ver,onu kendisine va'dettiğin yüksek makama ulaştır.)

İmandan Sonra İlk Sual Namazdandır !