Make your own free website on Tripod.com

    DUALAR

     

BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM

Ey Rabbim ! Senin mübarek ismini anarak ve rahmetinin gölgesine sığınarak ve Senden mağfiret dileyerek söze başlarım.Şüphesiz alemlerin Sultanı sen olduğun gibi,sözlerin sultanıda elbet sensin!

Sana hamd eder,her işimde Senden yardım dilerim.Sana hakkıyla hamd etmekten acizim.Senin nimetlerinin şükrünü insan nasıl ifa edebilir ki,bir nefes için iki şükür lazımdır.Vücudumdaki her kıl Senin eserin olunca,artık ben niceye çırpınayım ki,her kılın şükrüne muvaffak olayım....

Ya Rabbi,Ya Rabbi ! Sen herkezin "Ya Rabbi !"deyişlerini duyarsın.Sen her canlının rızkını verir,her düşküne acırsın.Padişahlar da senin kapında devlet bulur,köleler de.Kim Senin dergahından yüz çevirirse,o kendisine yazık etmiş olur.

  Dua nedir ve nasıl yapılmalıdır ?

   Dua,kulun ümit dalı ve Rabbine bağlılığının en güzel ifadesidir.Dua,cennet yollarını açan,kalbe safa,ruha gıda veren ve ebediyyet serinliğini tattıran vecd halidir.Dua,mü'min için  eşi bulunmaz bir silah,ümit gecesinde hayırlı bir sabah,bela,şiddet ve felaket çemberinden kurtuluş ve felahtır.Dua,yerde nur,gökte nur,sağda nur,solda nur ve kul için bir tükenmez huzurdur.Dua,Hak kapısının halkasını tutmak,çırpınan gönüllere ilahi rahmeti dilemektir.Dua,kulun şerefini artıran,iki alemde de yüzünü ak eden,bir güzellik bulutu halinde rahmet katrelerini gönül toprağına döken en hayırlı şeydir.

Nihayetsiz kudret ve sonsuz Rahmet sahibi Mevlamız buyuruyor ki:"Kullarım(Habibim)sana beni sorunca(haber ver ki)işte ben muhakkak yakınımdır.Bana o dua edenin da'vetine icabet ederim.(Bakara:186)  

Hakka davet etmede seni sala ve Ezan,

Kul ol,duada bulun,güzel cenneti kazan !

  Resulullah (s.a.v.)buyuruyor ki:"Dua ettiğiniz zaman,kabul olunacağına inanarak Allah'a dua edin.Bilmiş olunuz ki,gafil kalp(ile)yapılan duaları Allah kabul etmez."(Tirmizi)

Mü'minler annesi Hazret-i Aişe (Radıyallahü Anh)den nakil.Allah'ın Resulü (s.a.v.)geceleyin kalktığı vakit namazına şu dua ile başlardı:

"Allah'ım !

Ey Cebrahil,Mikail ve İsrafil'in Rabbi !

Göklerle ve yerin yaradanı,

Hazırı ve gaibi bilen Allah'ım !

Kullarına ihtilaf ettikleri şeylerde,

Onların aralarında ancak Sen hükmedersin.

İhtilaf edilen Hakk'a izninle beni hidayet eyle !

Çünkü dilediğini doğru yola ancak Sen hidayet edersin !"(Müslüm)

  Nebiiy-i Alişan Efendimiz dua ederlerdi,fakat gece daha çok dua ediyorlar,herkez uykuda iken mübarek başını secdelere koyup yalvarıyorlardı.Bu da gösteriyor ki,gece edilen dualar daha makbuldur.                      Gecenin yarısı geştiği vakit ve insanların uykuda bulundukları bir demde Rabbi Teala nida eder:"Var mı Zat-ı ehadiyyetime dönüp tevbe edici,var mı benden isteyici,varmı mağfiret dileyici ?"

Yani kullarım benden istesin de onların ellerini eteklerini rahmetimle doldurayım,onların dileklerini kabul edeyim,onları rızama erdireyim denilmektedir.Bu ne güzel,ne hoş ikramdır...

Nihayetsiz olan Mülkün Seyyidi ve Kevser Havuzunun Sahibi buyuruyorlar ki:"Beş gece vardır ki,onlarda yapılan dualar geri dönmez.Yani kabul olunur:Receb'in ilk gecesi...Şabanın yarısı(berat)gecesi...Cuma geceleri...Ramazan Bayramı gecesi...Kurban Bayramı gecesi."

Şerefli vakitleri aramak da duanın adabındandır.O vakitlerde yapılan dualar makbuldüriÇünkü öyle vakitler her zaman ele geçmez.Onlarda şunlardır:

--- Sene içerisinde arefe günleri,

--- Aylardan Ramazan ayı,

--- Günler içinde Cuma günleri,

--- Gecelerde seher vakitleri...

Yine Cuma günü içinde bir saat vardır ki,bir kimse o vakte denk gelip dua ederse duası kabul olur.

Resulullah (s.a.v.)Efendimiz buyuruyor ki:"Kulun Allah'a (manen)en yakın olduğu hal,secdede bulunduğu  halidir.Secde (esnasında)Allah'a çok dua edin."(Müslim)

Bir başka hadiste:"Dua,ezan ile kamet arasında reddolunmaz."(Ebu Davud)

Kalpte ilahi korku,gözlerde yaş olacak

Ma'rifet o ki sana Melek sırdaş olacak

Duanın kabulüne şart,nefs tezkiyesi ve kalb tasfiyesidir.Dua eden kişinin nefsi helal lokma ile gıdalanmış olmalıdır.Dua,gök kapılarının anahtarıdır.Fakat bu anahtarın dişleri helal lokmadır.

HUŞU:Yapılan dua huşu ile,Allah korkusu ile,aşk ve vecd ile olmalıdır.Yine duada kendi arzusunu değil,Cenab-ı Hakk'ın rızasını önde tutmalıdır ki netice alınsın.

Kul duaya,arzu ettiği şeyi hemen istemekle değil,Yüce Allah'ın adını anarak,onu zikrederek,onun güzel isimlerini söyleyerek başlamalıdır.Mesela:

"Ya Rahman,Ya Rahim,Ya Kerim,Ya Fettah;Ya Cebbar,Ya Gaffar,Ya Hayyu Ya Kayyum !"gibi...    İbn Abbas Hazretlerinin nakline göre,yine Alemin Rahmeti ve varlığın Nuru dua ettiği zaman avuçlarını birleştirir ve iç kısmını yüzüne çevirirdi.

Görüldüğü üzere hem avuçları birleştirmek hemde ta koltuk altları görülünceye kadar elleri açmak sünnete uygundur.Çünkü her iki şekilde de Kainatın Efendisi dua etmişlerdir.                  

TEVBE İSTİFAR:Duaya başlamadan önce tevbe istifar etmek gerekir.Kul manen kirlerden arınacak ki haceti hasıl olsun.Aslında bizim tevbemiz de yine bir tevbeye muhtaçtır.Yine müslüman bir kul duadan ve istifardan usanmamalılı,Duama karşılık bir şey elde edemedim diye mahsun olmamalıdır.Kul,kendisi için Rabbinin neler hazırladığını bilemez.Belki o duanın karşılığı Firdevs cennetidir.Belki bir belanın kalkmasıdır.   Kainatın Efendisi ve Nebiler Nebisi buyuyorlar:"Her kim duasının kabul olmasını,gam ve kederinin açılmasını dilerse darlık çekene(karşı kerem alini)açsın."

MÜBAREK MEKANLAR:Arafat'ta Müzdelife'de,Minada ve Mescid-i Aksa'da yapılan dualar bir ok gibi hedefine varır.Alemin Rahmeti ve Allah'ın şerefli Resulü buyuruyorlar ki:"Şu dört yerde gök kapıları açılır ve dua makbul olur:Allah yolunda(cenk için)saflar karşılaştıkları zaman,yağmur yağarken,namaza dururken ve bir de Kabe görüldüğü vakit."

GİZLİCE DUA:Bilirsiniz ki gizli yapılan amellere riya kokusu bulaşmaz,riya ise amelleri ifsat eder.Bu sebeple gizlice ve kırık bir kalple yapılan dualar kabul olunmaya daha layıktır.Hadis-i Şerifte buyuruluyor ki:"Gizlice yapılan dua,açıkta yapılan yetmiş duaya denkdir."

Duanın sonunda kişi kendisi "Amin !"demelidir.O amin deyince melekler de aynı şekilde amin derler.Meleklerle,dua edenin amin demesi,birbirine denk düşünce fazileti bin kat artacak ve böylece dua aminle mühürlenmiş olacaktır.

HAMD,SENA VE SELAVAT:Duaya Besmele ve Allah Teala'ya hamdederek,Resul-i Ekrem(s.a.v.)üzerine salat,ü selam getirerek başlanmalıdır.Ve yine duanın sonunda,Salat-ü Selam tekrar edilmelidir.Çünkü Nebiler Nebisine salat okumadan yapılan dualar perdelidir,menziline ulaşamaz.

VESİLE ARAMAK:Yine dua esnasında,Peygamberleri,Velileri,Allah'ın seçilmiş ve has kullarını,alim ve şehidleri vesile etmek gerekir.

Kerem yağmurunu dök,ver devlet bahçeme su,

Ey Rabbim ! Sender eser:Güneş,ay,gül kokusu !

* * *

Alemin Rahmeti ve Allah'ın sevgili Nebisi dualarında şöyle derlerdi:

İlahi ! Senin gadabından rızana sığınırım !

Senin azab ve ikabından affına sığınırım !

Senden(yine)sana sığınırım !

************************************************************************

iMAN VE iSLAM DUALARI

(Not:Dualar meal olarak yazılmıştır ve *işaretli dualar Resulullah(s.a.v.)Efendimizin yaptığı dualardır)

   * Dinde sebat için şu dua okunur:"(Ey Rabbim !)Ey kalpleri(dilediği cihete)çeviren,benim kalbimi dinin ve taatın üzerine sabit kıl !"

   * İmanın muhafazası ve devamı için:"Allah'ım !Dinimi ve imanımı Sana emanet ettim.Ey esirgeyenlerin en merhametlisi,hayatımda,ölümüm anında ve ölümden sonra(da)imanımı koruyuver."

    Şirk ve küfürden korunmak için:"Allah'ım !Bilerek(herhangi)bir şeyi sana ortak tutmaktan yine sana ortak tutmaktan yine sana sığınırım.Bilmediğim şeyler için(de)Senden mağfiret dilerim.Gaibleri hakkıyle bilen Sen'sin Sen."

    *Sabah uykudan kalkınca okunacak dua:"O Allah'a hamd ederim ki,beni öldükten sonra dirilten odur.Öldükten sonra(ba's için)dirilmemiz de(böylece)ona aittir."

  * Uykuya yatarken okunacak dua:"Allah'ım ! senin adını anarak ölürüm ve dirilirim.(Yani:Uyurum,uyanırım)"

* Uykudan uyandıktan sonra okunacak dua:"Uykuyu ve uyumayı Yaratan Allah'a hamd olsun.Beni sağ salim uyandıran ve ayakta tutan Allah'a hamd ederim.Ben şehadet ederim ki,Allah bütün ölülere hayat verecektir.Onun her şeye gücü yeter."

   Rabbim,iltica eder,hep Sana el açarım,

     Ben Senin gazabından rahmetine kaçarım !...

  Afiyet duası:"İlahi(Benim)bedenime afiyet ver.İlahi ! Kulağıma afiyet ver.Allah'ım !Gözüme(de)afiyet ver.Senden başka ilah yoktur."

                       "Allah'ım ! dinim,dünyam,ehlim ve malımda Sen'den avf ve afiyet istiyorum.Ey Rabbim !Ayıplarımı ört ve beni(bütün)korkulardan emin kıl."

   *Tuvalete girerken okunacak dua:"Allah'ım Şeytandan ve zararlı şeylerden Sana sığınırım."

   *Tuvaletten çıkarken okunacak dua:"Bendeki(bu)sıkıntıyı(ve eza veren şeyi)gideren ve bana afiyet veren Allah'a hamd olsun."

   Banyoya girerken okunacak dua:"İlahi ! Senden Cenneti ve (o Cennetin)ni'metlerini istiyorum.Cehennemin ateşinden ve hararetinden de Sana sığınıyorum."

  * Eve girildiğinde okunacak dua:"Allah'ım !Senden girilen yerin de,çıkılan yerin de hayırlısını isterim.(Bu eve)Allah'ın adıyla girdik ve(buradan)Allah'ın adıyla çıktık.Rabbimiz olan Allah Teala'ya tevekkül ettik."

  * Evden çıkarken okunacak dua:"(Bu)Evden Allah'ın adını anarak çıkıyorum.Allah'a tevekkül ettim.Allah'ım Sapıtmaktan veya saptırılmaktan,ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından,(birine)zulmetmekten veya zulme uğramaktan,cahilce davranmaktan veya cahilce harekete uğramaktan Sana sığınırım.(Sen bu çıkışımda beni her türlü fenalıktan koru !)"

     İşe gitmek için evden çıkarken okunacak dua:"Allah'ın adıyla.Ya Rabbi,zulmetmekten,zulme maruz kalmaktan,cahillik etmekten,cahilliğe uğramaktan Sana sığınırım.Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'a mahsustur.Allah'ın adıyla,Tevekkülüm Allah'adır."

    *Yolculuğa çıkarken okunacak dua:"İlahi ! Yolculukta(bana)arkadaş,ailede halef Sensin.Allah'ım !Nasihatlarına bizi arkadaş kıl,muhafaza ile bizi(geri)döndür.Allah'ım !Yeryüzünü bize tut(mesafeleri kısalt)ve(bu)yolculuğu bize kolaylaştır.Ya Rabbi!Yolculuğun meşakkatinden ve dönüşün keder ve gamından Sana sığınırım."

Bakıyorum da Rabbim:Göz,kulak ve elime,

Zatına şükür için bulamam bir kelime !...

       Rüyada korkutulan kimsenin okuyacağı rüya:"İlahi !Şeytanın ve kötü rüyalardan sana sığınırım."

       İyi ve güzel rüya görmek için okunacak rüya:"Allah'ım !(Ben)Senden iyi,doğru olup yalan çıkmayan,faydalı olup zararı bulunmayan bir rüya istiyorum."

        İbadet hususunda vesveseye düşünce okunacak dua:"Euzü billahi mineşşeytanir-racim"demeli,sonra da "La ilahe illallah"tevhidi okumalıdır.Kelime-i Tevhidin okunduğu yerde şeytan duramaz.

        Öfkeyi izale için okunacak dua:Resul-i Ekrem Efendimiz öfkelenen kimsenin:"Euzü billahi mineşşeytanir-racim"."Allah'ın rahmetinden kovulmuş ve taşlanmış olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım"

        Baş ağrısı için okunacak dua:"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,Kerim olan Allah'ın adıyla.Her türlü ağrının,yaranın şerrinden ve Cehennem ateşinin şerrinden azamet sahibi olan Allah'a sığınırım."

        Sıhhat ve afiyet için okunacak dua:"Allah'ım !(Yüce Mevlam)...Bana bedenimde afiyet,gözümde afiyet(ve sıhhat)ver.Görmemi bana varis kıl.Halim,Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur.Büyük Arş'ın Rabbi olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim.Hamd,alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."

        Nefsin şerrinden kurtulmak için okunacak dua:"Allah'ım !Ben ancak rahmetini umuyorum.Beni göz açıp kapayacak kadar(bile olsa)nefsime bırakma,her işimi iyileştiriver.Senden başka İlah yoktur."

        Kabir azabından kurtulmak için yapılacak dua:"Allah'ım !Ateş ile azap olunmaktan ve kabirde azab(a uğramak)tan sana sığınırım."

        Cehennem azabından muhafaza için yapılacak dua:"Ya Rabbi !Ben ateşle imtihana tabi tutulmaktan,ateşin azabından,zenginliğin ve fakirliğin şerli tarafından(ve afetinden)Sana sığınıyorum."

        İman ve İslam düşmanlarının karşısında okunacak dua:Nebiler Nebisi bir seferinde düşmanla karşılaştığında şöyle dua buyurdu"Ey kitap indiren ve(düşmana karşı)hesabı seri olan Allah'ım !Düşmanları (dağıt ve)perişan et.Allah'ım Onları hezimete uğrat.Onlara tutunacak dal bırakma."

        Afetlerden korunmak için yapılacak dua:"Allah Teala'nın dilediği olur.Kuvvet ve kudret ancak Allah'ındır."İzah:Allah Teala bir kula ailesi,malı veya çocuğu hakkında bir nimet verir,o kul da:"Maşaallah,la kuvvete illa billah"derse,ölümden başka bir afet ona isabet etmez.Yani eceli gelmedikçe ölmez ve ömrünce felaketlerden muhafaza edilir.

                                              Hamd,Sena,şükür demi,

                                              Ver Allah'ım,ver bize.

                                              Gönülde aşk meltemi,

                                              Ver Allah'ım,ver bize !

Mağfiret,af ve bağış,

Hep aşkınla çağlayış,

   Bir yürek nakış nakış,

   Ver Allah'ım,ver bize !

                                                 Selamet,sonsuz huzur,

                                                 İdrak,irfan,iç şuur,

                                                 Vefa,Muhammedi nur,

                                                 Ver Allah'ım,ver bize !

***

Ey Dergah Dostları !Dualarınızdan bizleride unutmayın.zaman gelir,devran döner,arayan bizi bu dünyada bulamaz.Hep ötelerin yolcusuyuz.Öyle ise ebediyete göçenleri hayırla yad etmek,arkada kalanların kardeşlik borcudur.Hepiniz Allah'a emanet olun.

Geçer akçe takvadır:İş değil koltuk,masa;

Ne kıymetiniz olur,bir duanız olmasa !

*****************************************************************************

Allah için sevenlere selam olsun

MeCo