Make your own free website on Tripod.com

Cennet 3.Sayfa CENNET

"Bu odalar kimler içindir?"dedim.O da;

"Selam veren,fakirlere ve misafirlere yemek yediren,oruç tutan ve herkez uyurken geceleri namaz kılan kimselerindir"buyurdu.

Ebu Hureyye(r.a.)dan şöyle rivayet olundu."Ya Resulullah(a.s.)Bize cennetin binalarını anlat"dedik."Bir kerpici altın,bir kerpici gümüş,harcı misk,çakılı inci ve yakut,toprağı azğferandır.Oraya giren mutlu olur.Üzüntü ve keder görmez.Ölmeden ebedi kalır.Elbiseleri eskimez,gençliği gitmez"(Tirmizi)

Cabir'den(r.a.)Peygamberimiz(a.s.)şöyle dediği rivayet olundu."cennet ehli yerler,içerler.Ne sümkürür,ne büyükabdest,ne de küçük abdest bozarlar.Geğirince misk gibi koku çıkar..."(Müslim)

Zeyd b.Erkam(r.a.)der ki Peygamberimiz(a.s.)e bir yahudi gelerek;"Ya Ebu Kasım ! Cennet ehlinin yedikleri ve içtiklerini mi söylüyorsun?"dedi.Peygamberimiz(a.s.)de şöyle cevap verdi;"Muhammed'i kudret ve iradesiyle yaşatan Allah'a yemin ederim ki evet.Onlardan herbirine yemede,içmede,kadınlara temasta yüz erkek kuvveti verilir"(Beyhaki)

Bir yahudi;"Yiyen ve içen abdest bozma ihtiyacı hisseder.Halbuki cennette ne eziyet var ne de hoşa gitmeyen hal var."deyince Hz.Muhammed(a.s.):"Onlardan biri abdest bozmak isteyince vücudundan misk kokusunu andıran bir ter çıkar,hemen acıkır"buyurdu(Ahmed-Nesai)

Ubeyd oğlu Süreyh(r.a.)dan Ka'bın şöylr dediği rivayet olundu:"Şayet cennet elbiselerinden biri dünyada giyilse,gözler ona bakmaya doyamaz.Onu görenler düşer bayılır"(İbn Ebid Dünya)

(Cennet kadını)yakut,şeffat tastır.Onu ipe taksan içindeki ip görülür.(Tirmizi)

Said b.Hureyn(r.a.)dan Hz. Muhammed(a.s.)şöyle dediği rivayet olundu:"Cennet kadınlarından bir dünyaya bakacak olsa,yeryüzünü miskle doldurur,güzelliği de güneşin,ayın ışığını giderirdi."(Tebarani-Bazzar)           İbn Abbas(r.a.)dan şöyle rivayet olundu:"Şayet cennet ehlinin kadınlarından biri yedi denize tükürse,bütün denizler baldan tatlı olur."

Resulullah'ın zevcesi Ümmü Seleme(r.a.)dan şöyle dediği rivayet olundu:"Ya Resulullah(a.s.)Allah'u Teala'nın 'İri gözlü Hurileridir'ayetini bana anlat"dedim."Onlar,beyaz tenli,iri gözlü,kara kurşun kanatları gibi sürmelidir"dedi.

Ya Resulullah(a.s.)Allah'ın "Sanki o kadınlar birer yakut ve mercandır"ayetini anlat dedim:"Onlar el değmemiş sedefteki inci gibi güzeldirler"dedi.

Ya Resulullah(a.s.)Allah'ın "O cennetlerde iyi ahlaklı güzel kadınlar vardır"ayetini anlat dedim:"Onlar çok güzel huylu ve güzel yüzlüdürler"buyurdu.

"Ya Resulullah(a.s.)Allah'ın onlar toz konmamış,yumurta gibidirler"ayetini anlat dedim:"Onlar yumurtanın zarı gibi beyaz ve naziktirler"dedi.

Ya Muhammed(a.s.)Allah'ın kocalarına sevimli ve birbirlerinin akranlarıdır"ayetini söyle dedim."Onlar dünyada ihtiyar,gözleri çapaklı,saçları ağarmış ve zayıf olarak ölmüşken Allah onları cennette bakire,kocalarına sevimli,aşık ve bağlı,birbirinin akranı kılacak"buyurdu.

Ya Resulullah(a.s.)Dünya kadınlarımı üstündür,yoksa iri gözlü hurilermi?dedim"Elbisenin yüzü astarından kıymetli olduğu gibi,huri kadınları da hurilerden üstündür"dedi."Neden Ya Resulullah(a.s.)dedim.Şöyle açıkladı:"Namazları,oruçları ve Allah'a ibadetleri sebebiyle Allah onların yüzlerini nurlandırır.Kendilerine ipek elbise giydirir.Onların tenleri beyaz,elbiseleri yeşil,zinetleri sarı,buhurdanlıkları inci ve tarakları altındır.Onlar şöyle söylerler:"Biz burada ebedi kalacağız.Biz sevimli ve mutluyuz.Asla üzülüp,sıkılmayız.başka aleme göçmeden hep burada kalacağızBiz bu halimizden memnunuz ve herşeye razıyız.Hiç kimseye kızmaz ve öfkelenmeyiz.ne mutlu kendilerine eş olduğumuz ve bize eş olanlara"

"Ya Resulullah(a.s.),Bizim kadınlarımızdan dünyada iki,üç,dört kocaya varanlar oluyor.Cennette bunlardan hangisi kocası olacak"dedim.Şöyle cevap verdi:"Ümmü Seleme,O,evlendiği erkeklerden huyu en güzelini seçerek onu bana eş kıl"der.

Ümmü Seleme"Huyu güzel olan,hem dünyada,hem ahirette mutludur.İki cihandada iyiliğine kavuşur.(Taberani-Kebir ve Evsat)

"İman edenlere ve iyi iş işleyenlere müjdeler ki,onlara(ağaçları)altından nehirler akan cennetler vardır.Orada her defasında kendilerine rızık olarak bir meyve verilişinde,"bu,daha önce bize verilmiş olan meyve"diyecekler.Onlara birbirinin benzeri(rızıklar)verilecek.Onların tertemiz eşleri bulunacak ve orada ebedi kalacaklar."(Bakara Suresi,25)

"İman edenler ve salih amel işleyenler ise,onlar için,kalacak Firdevs cennetleri vardır."(Kehf Suresi,107)

 

Önceki sayfa için tıkla  Önceki Sayfa