Make your own free website on Tripod.com

 

Günah İşlemekten                                                 İnşaallah

Enes bin Malik(r.a.)dan şöyle riyavet olundu.Peygamberimiz(a.s.)Cibril'e:"Neden Mikail'in hiç güldüğünü görmüyorum"der.O da;"Cehennem ateşi yaratıldığından beri Mikayil gülmedi"der.(İmamı Ahmed)            Enes bin Malik(r.a.)Peygamberimiz(a.s.)şöyle dediği rivayet etti:"Şu kullandığımız ateş cehennem ateşinin 70 cüzünden biridir.Eğer iki kez su ile söndürülmemiş olsa idi onu kullanamaz,ondan yararlanamazdınız.O,kendisini tekrar cehenneme tıkmaması için Allah'a yalvarır."(Hakim)

İbnu Mesud(r.a.)Peygamberimizin (a.s.)şöyle dediğini rivayet etti:"Kıyamet gününde cehennem getirilir.Onun her birinden yetmişbin meleğin tutup çektiği yetmiş kulp vardır."

Ebu Hureyye(r.a.)dan Peygamberimiz(a.s.)şöyle dediği rivayet olundu:"Eğer şu mescidde yüzbin kişi yahut daha çok olsa aralarında cehennem ehlinden bir adam bulunup da bir nefes alsa nefesin sıcaklığında mescid ve içindekiler yanardı."(imam--Ahmed)

Enes(r.a.)Peygamberimiz(a.s.)şöyle dediğini rivayet eder:"Şayet cehennenden bir kova su alıp yerzüzüne dökülse idi,kötü kokusu ve sıcaklığı doğu ile batı arasında herşeyi yakardı.Eğer doğudaki cehennem kıvılcımlarından bir kıvılcım olsa batıdaki insanları yakardı."(Tebarani)

Ebu Said(r.a.)dan Peygamberimiz(a.s.)in şöyle dediği rivayet edildi:"Veyl ! Cehennemde öyle derin bir deredir ki,oraya düşen kafir dibine kırk yılda ulaşır."

Ali (r.a.)dan şöyle rivayet olundu;Peygamberimiz(a.s.);"Hazn kuyusunda Allah'a sığının"buyurdu. "Ya Muhammed(a.s.) Hazn kuyusu nedir?"denilince;"Cehennemde bir vadidir.Cehennem günde yetmiş kez o vadiden Allah'a sığınır.Allah onu gösteriş yapan riyakar hafızlar ve alimler için hazırlamıştır"buyurdu(Beyhaki

Yaşar oğlu Ata(r.a.)der ki;"Cehennemde yetmiş bin vadi vardır,her vadide yetmiş bin yol,her yolda yetmiş bin çukur vardır.O çukurlarda cehennem ehlinin yüzlerini sokarak atap eden yılanlar vardır."(Buhari)

Ebu Hureyye(r.a.)der ki;"Bir ara Peygamberin(a.s.)yanında idik.Bir ses duyduk.Peygamber(a.s.):"Bu ne sesi biliyor musunuz?"dedi."Allah ve Resulü bilir dedik."Bu Allah'ın yetmiş sene önce cehenneme attığı bir taşdır.Dibine şimdi ulaştı"buyurdu.

Muaz bin Cebel(r.a.)Peygamberimiz(a.s.)şöyle buyurduğunu rivayet etti:"Kudret ve iradesi ile yaşadığım Allah'a yemin ederim ki cehennemin dibi o kadar derinki,şayet yavruları ile birlikte yedi semiz deve ağırlığında bir taş cehennemin ağzından düşse dibine ancak yetmiş senede ulaşır."(Taberani)

Ebu Hureyye(r.a.)dan Peygamberimiz(a.s.)şöyle dediği rivayet olundu:"Hamim"(cehennem suyu)insanların başına dökülür,başlarını deler,karınlarına geçer,iç organlarını eritir,ayaklarının altından çıkar,sonra aynı şey devam eder.

İbn Abbas(r.a.)der ki;Resulullah(a.s.)"Ey iman edenler ! Allah'tan korkun(hakkıyla)emir ve yasaklarına asi olmaktan sakının.Ve ancak müslüman olarak ölün."ayetini okudu ve buyurdu ki;"Şayet zakkumdan bir damla dünyaya damlatılsa bütün dünya halkının yiyeceklerini acıtır,yenmez hale getirir.Yedikleri zakkum olan cehennem ehlinin hali ne olur?"(Tirmizi)

Ebu'd-Derda(r.a.)dan rivayet olunan hadiste Peygamberimiz(a.s.)şöyle buyurdu;"Cehennem ehli çektikleri azabı andıracak tarzda acı bırakılır.Bunun üzerine feryad ederek yiyecek isteyince onlara-ne doyuran ne de semiren diken verilir-.Bundan acı çeken cehennem halkı yine feryad ederek yiyecek isterler.Bu sefer de boğazdan geçmeyen yemek verilir."(Taberani) Yedikleri boğazlarından geçmeyince dünyada buna benzer yemeklerini su ile yediklerini hatırlayarak içecek bir şey isterler.Bunun üzerine onlara demir kancalara takılmış kablarda cehennem suyu verilir.Yüzlerine yaklaşınca bu kaynar su yüzlerini haşlar.İçince de bağırsaklarını paramparça eder.O cehennem zebanilerine;"Bizim için dua edin,azabımız hafiflesin"derler.    Zebaniler;"Size Peygamberiniz apaçık deliller,Allah'ın varlığına ibadet ve itaat yalnız Allah' mahsus olacağına delalet eden ayetler getirmiyor muydu?derler.Onlar da;"Evet getiriyordu"derler.Zebaniler de;"O halde kendinize dua edin"derler."Şüphesiz ki,kafirlerin duası hep boşunadır"Birbirine;"Ya Malik ! Hiç olmazsa rabbin canımızı alsın."diye bağırırlar.Malik de;"Siz bu azapta bekletileceksiniz"der.-Malik'in onlara bin yıl sonra cevap verdiği rivayet edildi.Cehennem ehli Malikten de yüz bulamayınca,Rabbinize yalvarın.Size Rabbinizden hayırlı kimse yoktur denir.Ve şöyle derler;-"...Ey Rabbimiz ! Bize kötülüğümüz galip geldi.Biz sapık bir kavim olduk."Rabbimiz ! bizi buradan çıkar.Eğer tekrar inkara dönersek,gerçekten zalimler oluruz."  Allah onlara şöyle der; -Kesin sesinizi ! Orada benimle konuşmayın."Peygamberimiz(a.s.)der ki;"Allah'tan bu cevabı aldıktan sonra bütün ümitlerini keserler,içlerini çeker dünyada yaptıklarına pişman olarak feryad ederler."(Tirmizi)

"Ateş onların yüzlerini yalar.Onların orada yüzleri kavrulup dişleri sırıtır,kalır."[Mü'minun(ayeti) ]

İbn Abbas(r.a.):"Şüphesiz onlar için...yutulması zor bir yiyecek...vardır"ayetin tefsirinde der ki;"Bu ayetteki yiyecek öyle dikendir ki,boğaza saplanır,ne çıkar,ne de yıtulur".(Hakim)

"Ya Muhammed onlar için nezdimizdeağır zincirler,yakıcı bir ateş,yutulması zor bir yiyecek ve can yakıcı bir azap vardır.

O gün yer ve dağlar şiddetle sarsılır.Dağlar sarsılıp kum yığınına döner"(Mümezzil)

Önceki Sayfa Önceki sayfa için tıkla                                             Sonraki sayfa için tıkla Sonraki sayfa