Make your own free website on Tripod.com

SİHİR

Sihirbazbaz olabilmek için muhakkak küfre sapmak gerektirdiğinden,sihir büyük günah sayılmıştır.Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:

"Süleyman peygamber asla kafir olmadı.Fakat o şeytanlar kafirdirler ki sihri öğretirlerdi."(Bakara:102)

Melun şeytanın insanlara sihir öğretmekten biricik maksadı,onları,Allah'a eş tanımaya sürmektir.Nitekim Yüce Allah Harut ve Marut'un geçmişini anlatırken şöyle buyurur:

"Halbuli onlar -Harut ve Marut-biz ancak fitneyiz(imtihan için gönderildik)sakın(sihir yapıpta)kafir olma demedikçe kimseye sihir öğretmezlerdi.İşte onlardan koca ile karısınınarasını ayıran şeyler öğrendiler.Halbu ki Allah c.c.'ın izni olmadan sihirle kimseye zarar veremezler.Onlar ise,kendilerine zarar verecek,onlara fayda vermeyecek şeyleri öğreniyorlardı.And olsun sihri satın alan-öğrenen-kimsenin ahiretten hiç bir nasibi olmadığınıda muhakkak biliyorlardı."(Bakara:102)

Delalete düşen bir çok kimselerin sihir yapmanın küfür olduğunun farkına varmadan ve sadece haram olduğunu zannederek sihir yaptıklarını görüyoruz.Erkeği bağlamaya çalışmak ve eşleri birbirine sevfirmek için yapılan büyüler de küfür ve delalet teşkil eden bir çok sözler ihtiva eden sihirden başka bir şey değildir.  Hz.Ali(r.a.)Hz Peygamber(s.a.v.)in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:"Üç kimse cennete giremez.İçki müptelası,akrabalık hakkını gözetmeyen ve sihre inanan kimseler."(Hakim)

İbn-i Mes'ud'un rivayet ettiği bir Hadis-i Şerifte Hz.Peygamber(s.a.v.)buyurur ki:"Üfürük,boncuklar ve karı kocayı birbirine sevdirme işi-büyü,şirktir-küfürdür."(Hakim)

Hadiste bahsi geçen boncuklar bir kısım cahiller tarafından çocuklara ve hayvanların üzerine takılan boncuklardır.Bunların nazar değmemesini önlediğini zannederler.Bu ise cahiliyet devrinden kalma bir delalettir.Buna inanan kafir olur.kadını kocasına sevdirmek için yapılan şey de bir nevi sihirdir.Küfür sayılmasının sebebi ise takdir-i ilahinin aksine tesir yapabileceğine inanmaktır.

Geri          İleri