Make your own free website on Tripod.com

ADAM ÖLDÜRMEK

Yüce Allah c.c.buyur ki:"Kim bir mü'min'i taammüden öldürürse,onun cezası,içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir.Allah da ona gazap etmiştir.Ona lanet etmiştir ve ona çok büyük azap hazırlamıştır."(Nisa:93)

"Bundan dolayıdır ki israil oğulları'na şunu yazdık ki,kim bir canı bir can mukabilinde veya yeryüzünde fitne çıkarmaya karşılık olmaksızın öldürürse,bütün insanları öldürmüş gibi olur ve kim onu kurtarırsa bütün insanları yaşatmış gibi olur."(Maide:32)

"Onlar ki Allah'la beraber başka bir ilaha tapmazlar.Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar,zina etmezler.Kim bunlardan birini yaparsa cezaya çarpar.Kıyamet günü de azabı kat kat olur ve azabın içinde hor ve ebedi bırakılır.Ancak(şirkten)tevbe ve iman edip salih amel işleyen kimseler müstesna.İşte Allah bunların kötülüklerini iyiliklere çevirir.Allah Gafur ve Rahimdir."(Furkan:68-69-70)

Geri                İleri